Stale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
stale  przysłówek Powtarzam stale to samo.