Sporo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
sporo  przysłówek Uzbierał sporo makulatury.