Smutnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
smutnie  przysłówek Uśmiechał się do mnie smutnie.