Smutno [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
smutno  przysłówek Smutno człowiekowi bez przyjaciół.