Sobą [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
sobą  forma zaimka zwrotnego się Trudno nawet ze sobą nieraz.