Sobie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
sobie  forma celownika i miejscownika zaimka zwrotnego się Zdał sobie sprawę, że nie jest to prawda.