Równość [wyrazy przeciwstawne]

 • Równość, identyczność, całkowite podobieństwo, gładkość, równouprawnienie.
 • Przeciwstawne:
  • kontrast,
  • niezgodność,
  • rozbieżność,
  • odrębność,
  • nierówność,
  • dyskryminacja,
  • chropowatość,
  • szorstkość.