Równouprawnienie [synonimy]

  • Równość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]