Różnić się [synonimy]

  • Odróżniać się.
  • Wyróżniać się.
  • Wyodrębniać się.
  • Odbijać się.
  • Odznaczać się.
  • Uwypuklać się.
  • Przeciwstawiać się.
  • Stanowić kontrast.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]