Ruch [synonimy]

  • Posuwanie się.
  • Posuw.
  • Chód.
  • Bieg.
  • Prąd.
  • Obieg.
  • Drganie.
  • Pęd.
  • Lot.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]