Ruchomy [synonimy]

  • Przenośny.
  • Lotny.
  • Wędrowny.
  • Obrotowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]