Ruiny [synonimy]

  • Zgliszcza.
  • Gruzy.
  • Pogorzelisko.
  • Popielisko.
  • Rozwaliska.
  • Zwaliska.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]