Rumieniec [synonimy]

  • Pąs.
  • Kolor.
  • Wypieki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]