Rupieć [synonimy]

  • Gruchot.
  • Grat.
  • Brak.
  • Śmieć.
  • Łach.
  • Szpargał.
  • Wybierki.
  • Odpadki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]