Rozdroże [synonimy]

  • Rozstaje.
  • Widły.
  • Rozwidlenie.
  • Skrzyżowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]