Rodzina [synonimy]

 • Dom.
 • Dynastia.
 • Ród.
 • Rodzice.
 • Ojciec.
 • Matka.
 • Rodzeństwo.
 • Wujostwo.
 • Powinowaci.
 • Teściowie.
 • Dzieci.
 • Pasierbowie.
 • Kum.
 • Przodek.
 • Potomek.
 • Małżeństwo.
 • Rodak.
 • Plemię.
 • Szsczep.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]