Rolnik [synonimy]

  • Wieśniak.
  • Chłop.
  • Włościanin.
  • Kmieć.
  • Gospodarz.
  • Gazda.
  • Komornik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]