Rosnąć [synonimy]

  • Wzrastać.
  • Odrastać.
  • Rozrastać.
  • Wystrzelić do góry.
  • Kwitnąć.
  • Pączkować.
  • Krzewić się.
  • Regenerować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]