Roślinność [synonimy]

  • Rośliny.
  • Sadzonki.
  • Flance.
  • Flora.
  • Nasiona.
  • Krzew.
  • Las.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]