Rozgoryczeni

Święto Zmarłych jest smutne dla tych, u których w rodzinie wszyscy jeszcze żyją.