Zimorowic Józef Bartłomiej

Józef Bartłomiej Zimorowic

(Pr. nazwisko: Ozimek)

(20 sierpnia 1597, Lwów, Ukraina -14 października 1677, Lwów, Ukraina)

 

Polski pisarz i poeta, kronikarz okresu baroku.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej.

Był burmistrzem  i historykiem Lwowa.

Tworzył po  łacinie, pisał utwory religijne, popularność zyskał dzięki sielankom.

Wybrana twórczość:

  • Żywot Kozaków Lisowskich (1620).
  • Pamiątka wojny tureckiej (1623).
  • Jesus, Maria, Joseph (1640).
  • Hymny na uroczyste święta Bogarodzice Maryi (1640).
  • Sielanki nowe ruskie (1663).