Rozłąka [synonumy]

  • Rozstanie.
  • Separacja.
  • Rozwód.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]