Rozluźniać [synonimy]

  • Zwalniać.
  • Rozpuścić.
  • Popuszczać.
  • Rozkurczać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]