Rozległość [synonimy]

  • Bezkres.
  • Przestrzeń.
  • Bezmiar.
  • Dal.
  • Przestwór.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]