„Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią” [satyrą społeczną]

 • Utwór jest wierszowanym dialogiem moralistyczno-dydaktycznym.
 • Uczestnikami dialogu są:
  • Mistrz (Magister) Polikarp, człowiek uczony i żądny wiedzy,
  • Śmierć (Mors) ukazana w sposób alegoryczny, upersonifikowana zgodnie ze średniowiecznymi wyobrażeniami.
 • Wykorzystany został motyw danse macabre (tańca ze śmiercią).
 • Śmierć w utworze w karykaturalny sposób przedstawia różne osoby, przedstawicieli warstw społecznych.
 • Mnichom wypomina obżarstwo, drogie ubrania.
 • Karczmarzom zarzuca oszustwa w rozwadnianiu napojów alkoholowych.
 • Sędziów krytykuje za przekupstwo i niesprawiedliwe wyroki.
 • Mędrcom uświadamia, że śmierci nie da się przechytrzyć, bowiem nawet wiedza nie daje nieśmiertelności.

 • Nie zachował się oryginał tekstu, nie wiadomo kto i kiedy go napisał.
 • Zakłada się, że powstał na początku XV wieku.
 • Autor wzorował się  na łacińskim wierszu z XII wieku „Dialogus mortis cum homine”
 • Około 1463 roku nieznany kopista przepisał znaczną część  utworu (poza zakończeniem).
 • Polskie zakończenie uzupełniono na podstawie staroruskich przekładów z XVI wieku.
 • W 2018 roku odnaleziono pełne polskie wydanie drukowane z 1542 roku.