„Rozmowa wieczorna” Adama Mickiewicza

  • Utwór powstał w okresie rzymsko – drezdeńskim, czyli w latach 1829 – 1832.
  • powstał w okresie rzymsko – drezdeńskim, czyli w latach 1829 – 1832.Stanowi liryczny zapis rozmowy.
  • Jest pełnym żarliwości wierszem religijnym.
  • Wysoki ton (pochwała Boga) kontrastuje z niskim, poufnym tonem wypowiedzi (“Z Tobą ja gadam”).
  • Sytuacją liryczną jest więc kameralna, intymna rozmowa z Chrystusem – spowiednikiem, lekarzem dusz, wobec którego udręczony wewnętrznymi konfliktami człowiek może się wypłakać, i którego może naśladować.
  • Utwór zatem prezentuje wspólnotę krańcowo różnych bytów: ludzkiego i boskiego.
  • Podkreślają ją przede wszystkim antynomie i paradoksy.
  • Kreują również świat pojęć, wobec których logika jest bezradna.
  • Zawiera wiele apostrof, epitetów (np. dobra myśl), metafor (np. myśl chora), ożywień (np. myśl ozłaca), uosobień (np.myśl wysłucha), porównań (np. myśl podła jako włócznia nowa), wykrzyknień, parentezy (np. cicho w przedostatnim wersie), elipsę (np. Król na niebiosach, w sercu mym na krzyżu), powtórzeń i wyliczeń.