Święto Narodowe Trzeciego Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to jedno z najpiękniejszych i najważniejszych świąt w państwowym ceremoniale rocznym. Jest upamiętnieniem uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Warto pamiętać, że nasza Konstytucja była pierwszą w Europie i drugą, po USA, na świecie, ustawą regulującą ustrój prawny państwa.

Ustanowione zostało po odzyskaniu niepodległości. W Polsce Ludowej jedynie kościół i wierni świętowali tę rocznicę. Od 1946 roku wszelkie próby organizowania obchodów spotykały się ze stanowczym sprzeciwem ówczesnych władz. Po transformacji ustrojowej wznowiono obchody 3 Maja w 1990 roku.