Różne formy notatek

Notatka to krótki tekst w swobodnej formy, przygotowywana w celu zapamiętania najważniejszych informacji, sporządzać ja można w formie:

  • tabeli, gdzie używając zwięzłego języka umieszcza się  informacje między poszczególnymi rubrykami,
  • schematu, za pomocą hasła wywoławczego, strzałek i najważniejszych przy nich informacji,
  • wyliczenia w punktach, najważniejsze informacje wyszczególnione w punktach, nieraz szczegółowiej w dodatkowych podpunktach,
  • streszczenia, treść przekazu ujęta w zwięzły tekst, informacje ułożone chronologicznie.