Podstawowe terminy związane z prozą

  • Autor – twórca dzieła (lub współtwórca).
  • Akcja – ciąg zdarzeń przedstawiony w utworze literackim, stanowi spójną całość, tworzą ją działania bohaterów zmierzające do określonego celu, składa się z rozpoczęcia (wstępu, wprowadzenia), rozwinięcia i rozwiązania, zakończenia.
  • Bohater literacki – postać występująca w utworze, ma wpływ na przebieg wydarzeń.
  • Dialog – rozmowa przynajmniej dwojga ludzi, zapisywana w następujący sposób: po zdaniu wprowadzającym stawiamy dwukropek, każdą wypowiedź należy zacząć od nowej linii myślnikiem, w wypowiedź bohatera mogą być wtrącone słowa narratora, oddzielone myślnikami.
  • Narracja – forma wypowiedzi występująca w utworach literackich, za pośrednictwem której czytelnik poznaje świat przedstawiony, celem narracji jest ukazanie zdarzeń w określonym porządku (np. chronologicznie).
  • Narrator – osoba, która przedstawia wydarzenia w utworze prozatorskim.
  • Przesłanie – główna myśl zawarta w utworze literackim, którą autor chce przekazać czytelnikom.
  • Puenta – krótkie dowcipne podsumowanie, resume.
  • Wątek – szereg zdarzeń związanych z jednym bohaterem, tworzy szereg przyczyn i skutków, są wątki główne i poboczne.
  • Wydarzenia – przedstawiane sytuacje, fantastyczne (nieprawdopodobne), realistyczne (prawdopodobne), fikcyjne (zmyślone), rzeczywiste.