Różnica [wyrazy przeciwstawne]

 • Różnica, niezgodność, nierówność, odmienność.
 • Przeciwstawne:
  • tożsamość,
  • identyczność,
  • jednakowość,
  • równość,
  • podobieństwo,
  • wspólnota,
  • zgodność.