Różnorodny [wyrazy przeciwstawne]

  • Różnorodny, rozmaity, odmienny.
  • Przeciwstawne:
    • jednorodny,
    • jednolity,
    • monotonny,
    • jednostajny.