Różny [wyrazy przeciwstawne]

 • Różny, rozliczny, niejednakowy, rozmaity, różnoraki, inny, nie taki sam.
 • Przeciwstawne:
  • ten sam,
  • jeden,
  • identyczny,
  • równy,
  • podobny.