Roznosiciele

Roznosicielami zarazków są muchy i marynarze.