Roznoszenie

W lesie trzeba się zachowywać cicho, bo echo roznosi.