Rozpacz [wyrazy przecuiwstawne]

  • Rozpacz, uczucie beznadziejności, bezsilności, spowodowane utratą nadziei, zwątpieniem, nieszczęściem, desperacja.
  • Przeciwstawne:
    • euforia,
    • radość.