Bat [synonimy]

  • Bicz.
  • Biczysko.
  • Bykowiec.
  • Dyscyplina.
  • Rózga.
  • Pejcz.
  • Korbacz.
  • Kańczug.
  • Nahaj.
  • Knut.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]