Świnia [synonimy]

  • Maciora.
  • Wieprz.
  • Knur.
  • Kiernoz.
  • Prosiak.
  • Wieprzek.
  • Nierogacizna.
  • Trzoda.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]