Rozpięty

Kto nie może dopiąć celu, ten chodzi z rozpiętym…