Rozróznienie

W górach nie mieszkają ludzie tylko górale.