Rozumowanie [synonimy]

  • Tok myśli.
  • Wnioskowanie.
  • Spekulacja.
  • Uogólnianie.
  • Dedukcja.
  • Myślenie.
  • Badanie.
  • Dowodzenie.
  • Wywód.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]