Rozterka [synonimy]

  • Szamotanie się.
  • Walka wewnętrzna.
  • Niepokój.
  • Wahanie.
  • Szarpanina nerwów.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]