Roztargnienie [synonimy]

  • Dystrakcja.
  • Roztrzepanie.
  • Gapiostwo.
  • Lekkomyślność.
  • Rozproszenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]