Rozsądny [synonimy]

 • Mądry.
 • Sensowny.
 • Rozważny.
 • Przewidujący,
 • Konsekwentny.
 • Logiczny.
 • Racjonalny.
 • Rzeczowy.
 • Trafny.
 • Dobry.
 • Mądry.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]