Rozrzutność [synonimy]

  • Szeroki gest.
  • Marnotrawienie.
  • Trwonienie.
  • Bogactwo.
  • Obfitość.
  • Hojność.
  • Nieoszczędność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]