Rozrywka [synonimy]

  • Zabawa.
  • Igraszka.
  • Gra.
  • Sport.
  • Hulanka.
  • Przyj ecie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]