Rozpustnik [synonimy]

  • Bezwstydnik.
  • Cudzołożnik.
  • Uwodziciel.
  • Lubieżnik.
  • Wszetecznik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]