Rozpusta [synonimy]

 • Rozpasanie.
 • Rozwiązłość.
 • Nieczystość.
 • Wyuzdanie.
 • Cudzołóstwo.
 • Nierząd.
 • Hańba.
 • Zepsucie.
 • Konkubinat.
 • Wolna miłość.
 • Bezwstyd.
 • Nałożnictwo.
 • Wszeteczeństwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]