Rozwodnić [wyrazy przeciwstawne]

  • Rozwodnić, rozcieńczyć, uczynić wodnistym.
  • Przeciwstawne:
    • zagęścić,
    • skondensować.