Rozwlekły [wyrazy przeciwstawne]

  • Rozwlekły, rozciągnięty, zbyt długi, obszerny zbyt szczegółowy.
  • Przeciwstawne:
    • skrótowy,
    • zwięzły,
    • lakoniczny.