Rozżalenie [synonimy]

  • Rozgoryczenie.
  • Uraza.
  • Pretensja.
  • Żal.
  • Smutek.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]